Правила участі у програмі лояльності «Вмісто»

Ці Правила визначають умови участі у Програмі «Вмісто», встановлюють вимоги до її Учасників. Просимо детально ознайомитись з цими умовами, заповнити Анкету та поставити підпис, підтверджують тим сами Вашу згоду з Правилами Програми

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ

1.1. Програма лояльності «Вмісто» – це бонусно-дисконтна програма (надалі – «Програма»), що являє собою комплекс взаємопов'язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару (робіт, послуг) чи правовласника торгової марки (знаку для товарів і послуг);

1.2. «Оператор Програми» є ФОП Окара (надалі – «Оператор»). Адреса: 36022, м.Полтава, пров.Ломаний, 14.

1.3. «Учасник Програми» - фізична особа, яка бере участь у Програмі відповідно до її умов, та особисто, за власним бажанням повідомляє Оператору свої персональні дані про себе з метою участі у Програмі шляхом заповнення та збереженням реєстраційної форми в мобільному додатку Програми, та яка немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми та «Політики конфіденційності». Учасник може бути авторизований і неавторизований. Авторизований Учасник – це Учасник, персональні дані якого  є внесенні в Процесинговий центр Програми Оператора, такий Учасник користується усіма можливостями Програми згідно її умов. Неавторизований Учасник - це Учасник, особисті дані якого не внесені в Процесинговий центр Програми Оператора, такий Учасник користується усіма можливостями вказаної Програми, окрім отримання Винагород.

1.4. «Партнер Програми» – юридична особа, яка відповідно до умов Програми нараховує Бонуси при здійснені покупки товарів/послуг Учасниками Програми, або, яка надає можливість отримати винагороди учасникам Програми відповідно до її умов;

1.5. Картка Учасника («Картка «Вмісто») – пластиковий носій з унікальним номером (надалі – «Картка»), який служить для ідентифікації Учасника в Програмі. Картка надає можливість Учаснику накопичувати Бонуси за придбання товарів (робіт, послуг) Програми та використовувати їх для отримання Винагород. Картка є персональною і не може бути передана іншій особі, без погодження з Оператором;

1.6. «Бонус» – це умовна облікова одиниця, яка визначає об'єм прав кожного Учасника на отримання Винагород відповідно до умов Програми. Бонуси не є і не можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти чи цінного паперу;

1.7. «Рахунок Учасника» - це особистий рахунок Учасника в Процесинговому центрі Програми, на якому обліковуються всі операції з Бонусами Учасника Програми. За бажанням Учасників, можливе об’єднання  особистих рахунків, що дасть можливість накопичувати і списувати (витрачати) Бонуси декільком Учасникам на одному основному рахунку.

1.8. «Винагорода» – це певний товар (робота, послуга, визначена Оператором), який Учасник має можливість отримати, в Локаціях Партнерів та/або Оператора. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд.

1.9. «Персональні дані» – інформація, що відноситься до певного Учасника, та яка надається ним Оператору при заповнені Анкети (або будь-яким іншим шляхом), та яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

 

2. УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. При вступі до Програми кожен Учасник отримує стартовий пакет, що містить Картку Програми Вмісто та інформацію про загальні Правила Програми. Разом з карткою, Учасник отримує ПІН-код авторизованого доступу до персональної веб-сторінки.

2.2. Стартовий Пакет Учасника Програми можна придбати безкоштовно в Локаціях Партнерів, звернувшись до їх уповноважених представників.

2.3. Про умови Програми можна дізнатися в Локаціях Партнерів та/або в Оператор.

2.4. Стартовий пакет не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, що не передбачені умовами Програми.

2.5. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням картки.

2.6. У випадку втрати картки Учасник повинен невідкладно повідомити про це Оператора за телефоном 38 (050) 109 25 12 (дзвінок зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовний).

2.7. Картка може бути розблокована чи відновлена тільки у випадку, коли персональні дані Учасника збігатимуться з даними, поданими в анкеті Учасника і зареєстрованими в Програмі.

2.8. Оператор не несе відповідальності за збереження Бонусів на втраченій картці.

 

3. АНКЕТА ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКА

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній автоматизованій системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до Програми є обов'язковою умовою повноправної участі у ній та умовою використання Бонусів згідно з правилами Програми.

3.2. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Оператору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою, визначеною у п.7.5. Правил Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, а також обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до бази персональних даних клієнтів «Вмісто», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Оператора про зміни, що стосуються вказаних відомостей. 

3.3. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо чи невірно.

3.4. Термін внесення даних наданої Оператору друкованої Анкети до Програми становить 45 днів від дати подання Анкети Учасником Операторові Програми. У випадку подання Оператору Анкети у формі електронного формуляру, дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами Інтернет зв’язку (веб-сторінки Програми). 

3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Оператора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери Програми, яким було надано доступ до цих даних на відповідних правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

 

4. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ТА БЛОКУВАННЯ КАРТКИ?

4.1. Оператор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом вилучення Картки, блокування Картки та Рахунку Учасника, анулювання усіх накопичених Бонусів у випадках, якщо Учасник:

4.1.1. Порушує умови даних Правил та/або інші угоди між Учасником і Оператором;

4.1.2. Надає Оператору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

4.1.3. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства/недобросовісних дій із Карткою та Балансом Бонусів» визначаються одноособово Оператором та не підлягають оскарженню). Наприклад, Учасник накопичує Бонуси за допомогою чеків інших Покупців, повторно використовує Спеціальні Пропозиції, тощо;

4.1.4. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

4.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі у будь-який час, надіславши Оператору письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Оператора щодо припинення участі у Програмі із зазначенням особи, на яку зареєстрована картка, та номеру картки. Після отримання Оператором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бонуси анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ?

5.1. Програма регулює відносини Оператора та Учасника Програми до умов цих Правил.

5.2. Програми є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

5.3. Оператор залишає за собою право:

- самостійно володіти усіма правами на управління та зміну правил Програми;

- самостійно визначати Партнерів Програми, а також кількість та вартість Бонусів і Винагород;

- Оператор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Програми «Вмісто» у випадку порушення Правил або умов Програми або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

- Оператор залишає за собою право відмінити або змінити всю Програму, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Програми, набрані Учасником Бонуси можуть бути використані протягом трьох календарних місяців після повідомлення Учасника Програми про її припинення (зупинення). Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають в наслідок таких змін.

5.4. Оператор Програми не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Програмі.

5.5. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

5.6.  Учасник Програми має право:

- комплекс прав щодо захисту персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положенями чинного законодавства;

- перевіряти правильність нарахування, накопичення та використання Бонусів;

- отримувати від Оператора інформацію про умови Програми, спеціальні заходи або інші відомості інформаційного характеру, способами, визначеними у п.2.3. Правил, а також через інші канали комунікації, в тому числі поштою, SMS, електронною поштою, телефоном, іншими засобами зв’язку.

5.7. Учасник надає Операторові, або Партнеру Програми від імені Оператора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми електронною поштою, телефоном та/або SMS. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Оператора шляхом надсилання на адресу Оператора (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення про таку відмову.

5.8. Кожний Учасник Програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну прізвища, ім’я, по батькові, та інших персональних даних, визначених в Анкеті. Оператор не несе відповідальності за роботу пошти, операторів мобільного зв’язку, які здійснюють доставку повідомлень Учаснику, у випадку, якщо останній своєчасно не повідомив про зміну відомостей про себе. Оператор також не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися.

 

6. НАРАХУВАННЯ БонусІВ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД

6.1. Нарахування Бонусів відбувається:

6.1.1.  при розрахунку за придбані товари (роботи, послуги) готівковими коштами чи банківськими платіжними картками, за умови пред'явлення Картки «Вмісто» до закриття транзакції.

6.1.2. при обміні грошових коштів на Бонуси, з використанням електронного платіжного засобу/електронного пристрою (в тому числі системи прийому платежів EasyPay), виходячи із співвідношення 1 гривня дорівнює 1 Бонус.

6.2. Нарахування накопичених Бонусів відбувається в режимі реального часу. У випадку відсутності зв'язку транзакції нарахування Бонусів зберігаються у буфері POS систем Партнера і надсилаються до Процесингового центру при відновленні зв'язку.

6.3. Нараховані Бонуси реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника.

6.4. Накопичені Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.

6.5. Накопичені Бонуси мають бути  використані Учасником протягом 12-ти місяців з моменту їх нарахування на рахунок, в іншому випадку вони будуть списані (видалені) з рахунку.

6.6. Кожному Учаснику Програми рекомендується слідкувати за нарахуванням Бонусів на особистому рахунку, звернувшись до Оператора або відвідавши веб-сторінку Програми.

6.7. Оператор Програми визначає перелік Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

6.8. Бонуси на рахунку Учасника, визначають поточний об'єм прав Учасника на отримання Винагород, з розрахунку 1 (один) Бонус дорівнює 1 (одній) гривні вартості Винагороди.

6.9.  Під отриманням Винагороди Учасником мається на увазі:

продаж товару (за винятком тютюнових виробів), послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною 1 (одна) копійка, у випадку отримання Учасником Винагороди, вартість якої дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника;

продаж товару (за винятком тютюнових виробів), послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною, що визначається, як вартість відповідної Винагороди мінус знижка у розмірі, що дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника, у випадку якщо сума Винагороди є більшою, ніж сума списаних Бонусів.

продаж товару (за винятком тютюнових виробів), послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною яка дорівнює сумі списаних Бонусів з рахунку Учасника.

6.10. Винагорода, що придбавається Учасником за Бонуси - призначена виключно для кінцевого/особистого споживання. Використання (перепродаж) її у комерційних цілях, не пов’язаних з особистим кінцевим споживанням - заборонений.

6.11 При отриманні Винагороди Учасником у Локаціях Партнера та за умови пред'явлення Картки «Вмісто» до закриття транзакції, проводиться списання Бонусів із рахунку Учасника Програми. Списання відбувається в режимі реального часу.

6.12 У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань Бонусів, Оператор залишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів.

6.13 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Програми і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Оператором.

 

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Власник персональних даних: ФОП Окара, 36022, м.Полтава, пров.Ломаний, 14.

7.2. Форма надання згоди: Анкета, що подається Володільцю персональних даних у паперовій формі чи з використанням веб-сторінки Програми.

7.3. База персональних даних: База  персональних даних клієнтів «Вмісто».

7.4. Склад та зміст персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних даних:

- прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта;

- стать;

- дата народження;

- поштова адреса;

- контактний номер мобільного телефону;

- адресу особистої електронної пошти;

- сімейний стан, кількість дітей (за наявності);

- соціальний статус;

- місце праці;

- кодове слово;

- професія;

- відомості про способи комунікації;

- особистий підпис;

- дані про наявність автомобіля (його тип, марка, рік випуску);

- інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Товариством в процесі ведення Товариством своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом надання послуг.

7.5. Метою обробки персональних даних є:

- забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях; забезпечення комунікацій з клієнтами;

- надання Учасникам рекламних та/або інформаційних матеріалів щодо спеціальних пропозицій Оператора та Партнерів Оператора;

- вивчення попиту, інформування Учасників про нові товари, послуги Оператора та його партнерів;

- забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.6. Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:

- збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних, що зазначена у п.7.5. Правил;

- обробку персональних даних (з використанням інформаційних автоматизованих систем, або без них), включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Володільця), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов'язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.

7.7. Повідомлення про права суб’єкта персональних даних: 

Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, Учасник, тим самим, підтверджує свою згоду на внесення наданим ним персональних даних до бази персональних даних клієнтів «Вмісто», а також підтверджує те, що він ознайомлений з своїми правами, як суб’єкт персональних даних, визначеними у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», з їх складом, змістом та метою, способами їх обробки, а також про умови передачі наданих ним персональних даних третім особам.

7.8. Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних: 

Учасник Програми надає Володільцю дозвіл на обробку його персональних даних протягом 10 років. Суб’єкт може відкликати чи змінити термін дії даної згоди на обробку своїх персональних даних, шляхом направлення на адресу Володільця (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення не пізніше як за 30 днів до передбачуваної дати відкликання/зміни терміну дії цієї згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб’єкта. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.